نخستین دور مسابقات فوتسال بانوان در افغانستان

Uploaded on Tuesday 25 February 2014

DESCRIPTION

برای نخستین بار مسابقات فوتسال بانوان در افغانستان به راه انداخته شد . در این مسابقات 12 تیم بانوان حضور یافتند هدف از این مسابقات چهر های برتر برای تیم ملی فوتسال بانوان عنوان شده است در این مراسم شمار از ورزش دوستان و تیم های بانوان از تمام نواحی شهر کابل اشتراک کرده بودند .

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:10

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

نخستین دور مسابقات فوتسال بانوان در افغانستان by Women'sAnnex Sports is licensed under a Creative Commons Public Domain 3.0 License.


160